EN/   DA/

Reklamationsbetingelser

1. Generelt

Reklamationsbetingelserne gælder for forbruger- og erhvervskøb af varer og digitale ydelser på compumail.dk. Siden ejes og drives af:

ÅRHUS PC-LAGER ApS
CVR-nr. 26686091
Høgemosevænget 1
8380 Trige
Tlf. 70252250
[email protected]

 

2. Reklamationsret

Når du som forbruger handler hos os, er dit køb omfattet af købelovens regler for varekøb. Det betyder, at du har 24 måneders reklamationsret, hvoraf de første 6 måneder er omfattet af formodningsreglen. Har du foretaget et erhvervskøb (se punkt 4 i vores salgs- og handelsbetingelser), har du 12 måneders reklamationsret. Bemærk, at der på nogle varer kan være angivet garanti udover de 24 måneders reklamationsret. I sådanne tilfælde håndteres den udvidede garanti direkte med producenten.

Hvis du ønsker at reklamere over din vare under reklamationsretten, skal du oprette en reklamationssag, inden du sender varen til os. Du opretter en reklamationssag her.

Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Når du opdager fejl eller mangler ved en vare, skal du reklamere inden rimelig tid efter du har opdaget manglen. Hvis du reklamerer inden for to måneder, efter fejlen er opdaget, vil reklamationen altid blive betragtet som rettidig. 

I visse tilfælde håndteres reklamationer i samarbejde med producenten/servicepartner (omkostningsfrit ved berettiget reklamationssag) I sådanne tilfælde anbefaler vi, at varen sendes direkte til producenten/servicepartneren for hurtigere behandlingstid. Når det er tilfældet, vil det være angivet på vores hjemmeside ved oprettelse af reklamationssagen.

OBS: ved håndtering af reklamationssager hos producent/servicepartner vil den pågældende samarbejdspartners betingelser til enhver tid gøre sig gældende. Ved uberettiget reklamation kan du blive opkrævet for håndtering og serviceomkostninger af begge parter.
Bemærk at eventuelle labels, garantimærker m.m. under ingen omstændigheder må fjernes fra selve varen. I sådanne tilfælde kan reklamationsretten bortfalde.

Vi henviser i øvrigt til Købelovens § 78 for fremgangsmåde vedrørende reklamationer.

Behandlingstid

Vi bestræber os efter at håndtere alle reklamationssager inden for rimelig tid. Rimelig tid er i udgangspunktet nogle få uger, men der er tilfælde, hvor behandlingstiden kan være længere. Disse tilfælde inkluderer men er ikke begrænsede til:

  • Hvis der er tale om en periodisk fejl; altså en fejl, der kun viser sig af og til.
  • Hvis der er tale om en teknisk kompliceret vare, som er vanskelig at undersøge og reparere.
  • Hvis der skal skaffes reservedele eller lignende hjem.

Uberettiget reklamation

Din reklamation vil blive betragtet som uberettiget, hvis årsagen til fejl eller defekt er, at varen har fået fysisk skade, væskeskade eller på anden måde er blevet behandlet i uoverensstemmelse med producentens forskrifter, vil du blive opkrævet et gebyr på 300,- kroner inklusive moms.

Hvis vi under behandling af din reklamationssag konstaterer, at fejlen skyldes installeret tredjepartsoftware, vil du blive opkrævet et gebyr på 300,- kroner inklusive moms. Husk derfor altid at undersøge, om fejlen kan skyldes programmer, drivers eller anden software, der ikke oprindeligt var installeret på varen.

Hvis vi konstaterer, at der er installeret ulovligt eller ulicenseret software på varen, kan reklamationssagen ikke behandles, og du vil blive opkrævet et gebyr på 300,- kroner inklusive moms.

Vurderinger om berettiget eller uberettiget reklamation foretages af ÅRHUS PC-LAGER ApS eller vores samarbejdspartnere.

Er der tvivl om berettigelse af en reklamation, send venligst en e-mail til [email protected] (inkluder ordrenummer, fejlbeskrivelse, serienummer og billeddokumentation af skaden). Er du i tvivl, om en fysisk beskadiget vare er omfattet af reklamationen? Så indsend et billede og beskrivelse af varens skade forud for oprettelse af reklamationssagen. 

Fejlfri vare

Hvis den indsendte vare under reklamationsretten testes fejlfrit hos ÅRHUS PC-LAGER ApS eller vores samarbejdspartnere, vil du blive pålagt et gebyr på 300,- kroner inklusive moms. Skal vores tekniske afdeling deltage i fejlsøgningen, er det på timebasis á kr. 500,- kroner inklusive moms pr. time.
Du kan også blive pålagt gebyret, hvis der skal foretages fejlsøgning på komplette PC-systemer, som ikke er købt, samlet eller monteret af ÅRHUS PC-LAGER ApS. Ønsker du ikke, at ÅRHUS PC-LAGER ApS skal foretage fejlsøgningen på det komplette system, skal den defekte vare afmonteres og sendes separat.
Vurderinger af fejlfri vare under reklamation foretages af ÅRHUS PC-LAGER ApS eller vores samarbejdspartnere.

Forkert og mangelfuld fejlbeskrivelse

Ved oprettelse af en reklamationssag skal du udfylde en så præcis og fyldestgørende fejlbeskrivelse som muligt. Er fejlbeskrivelsen forkert eller mangelfuld vil du blive opkrævet et gebyr på 300,- kroner inklusive moms. Fejlbeskrivelser som ”død”, ”virker ikke”, ”ingen lys” etc. er ikke fyldestgørende.
Vurderinger af forkert eller mangelfuld fejlbeskrivelse på reklamationssager foretages af ÅRHUS PC-LAGER ApS eller vores samarbejdspartnere.

Særligt om reklamationer på smartphones og tablets

Ved reklamation på pre-owned enheder og øvrige smartphones eller tablets, hvor ÅRHUS PC-LAGER ApS håndterer reklamationen (angivet ved oprettelse af reklamationssagen, hvis det ikke er gældende) skal Find my iPhone/Find min telefon og lignende tjenester være deaktiveret, ligesom alle brugerkonti og adgangskoder skal være deaktiveret.
Er dette ikke tilfældet, vil du blive opkrævet et gebyr på 300,- kroner inklusive moms og varen vil blive returneret til dig uden yderligere behandling.

Reklamationsret for erhverv

Hvis du angiver bestillingstypen til erhvervskunde, angiver et CVR-nummer på din bestilling eller angiver fakturaadressen til en virksomhedsadresse, betragtes du som erhvervskunde.

For erhvervskunder gælder følgende særlige betingelser:

  • Ingen fortrydelsesret
  • 12 måneders reklamationsret
  • Fragt ved reklamationssager sker på egen regning.

Indsendes en vare på reklamation med henblik på retur under fortrydelsesretten, vil du blive opkrævet et gebyr på 300,- kroner inklusive moms.

 

3. Indsendelse af reklamation

Reklamationssager sendes til eller indleveres på (vareudleveringen) følgende adresse:

ÅRHUS PC-LAGER ApS 
Høgemosevænget 1
8380 Trige
Danmark

Påfør pakken det RMA-nummer, du modtager ved oprettelse af din reklamationssag. OBS. undlad at skrive direkte på den originale emballage. Indleverer du reklamationssagen i vores vareudlevering, vedlægges kopi af originalfakturaen, mærket tydeligt med dit RMA-nummer.

Er reklamationen berettiget ved forbrugerkøb, refunderer vi dine rimelige og nødvendige fragtomkostninger. Kontakt os efter oprettelse af reklamationssagen og oplys dit RMA-nummer for at modtage en returlabel til indsendelse af varen. Dette gøres lettest ved at besvare den mail, hvori du har modtaget dit RMA-nummer.

Pakken skal sendes med omdeling til vores adresse, og vi anbefaler PostNord. Pakker leveret til pakkeshop eller forkert adresse vil ikke blive afhentet, og din reklamationssag vil derfor ikke blive behandlet. Vi fraråder DAO og lignende transportører, der benytter sig af omdeling om natten og uden for normal arbejdstid.

Varens stand ved indsendelse af reklamationssag

Husk at pakke varen forsvarligt ind sammen med alt tilbehør (kabler, adaptere fjernbetjening etc.), som fulgte med den vare, der reklameres over. Varen skal pakkes ind på samme måde, som da du modtog den. Det vil sige, at elektroniske dele pakkes forsvarligt i antistatiske poser og dele, der ikke var en del af produktet ved modtagelse, fjernes (simkort, USB-dongles etc.)

Datatab

Der må forventes tab af data/software ved indlevering af harddiske til reklamationsbehandling. Alternativt kan vi mod betaling undersøge muligheden for at redde data, venligst oplys dette ved indlevering.
ÅRHUS PC-LAGER ApS fralægger sig ethvert ansvar for tabte data, med mindre det følger direkte af dansk lovgivning. I det omfang ÅRHUS PC-LAGER ApS måtte være ansvarlig, er ansvaret begrænset til det direkte tab og ikke indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, installationsomkostninger m.v.

 

4. Reklamation over bortkomne eller beskadigede varer og pakkefejl

Er der afvigelser fra, hvad du har bestilt og hvad du har modtaget, skal du kontakte os på 70 22 17 12, [email protected] eller via vores chatfunktion, senest 48 timer efter modtagelse af ordren.

Hvis du har modtaget en forsendelse fra os med synlige skader, skal du hurtigst muligt, og senest 48 timer efter modtagelse, reklamere til os på 70 22 17 12, [email protected] eller via vores chatfunktion.

Ved skjulte skader skal du hurtigst muligt, og senest 5 døgn efter modtagelse, reklamere til os på 70 22 17 12, [email protected] eller via vores chatfunktion.

Er din forsendelse bortkommen, skal du kontakte os på 70 22 17 12, [email protected] eller via vores chatfunktion.

 

5. Information og status på allerede oprettet reklamationssag

Hos ÅRHUS PC-LAGER ApS forsøger vi så vidt muligt at holde dig opdateret under hele reklamationsforløbet. Det hele sker automatisk og via e-mail.
Hvis du har foretaget dit køb med en oprettet bruger og efterfølgende oprettet en reklamationssag, har du også mulighed for at tjekke status på din reklamationssag undervejs.

Bemærk, at vores support ikke kan oplyse dig mere, end dét der fremgår at vores mailflows og/eller på hjemmesiden. Skulle du alligevel have spørgsmål eller lignende, er du velkommen til at kontakte os på 70 22 17 12, [email protected] eller via vores chatfunktion.

Betingelserne er sidst opdateret d. 28. september 2021.